LISTA ÖVER SÄNDJOBB

Du kan manuellt skriva ut sändjobblistan när det behövs.
Tillvalsprodukter krävs för att använda faxfunktionen. För information om vilka tillvalsprodukter som behövs för att använda faxfunktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
De objekt som skrivs ut för listan och en beskrivning av varje objekt anges nedan.

MOTT. TID

Datumet och tiden då sändjobbet registrerades, med 24-timmarsklocka. Om SSO-H har angetts som inloggningstjänst skrivs användarnamnet ut under angiven tid. Användarnamnet skrivs inte ut när maskinen inte kan identifiera användaren (t.ex. vid automatisk vidarebefordring).

STARTTID

Tiden (med 24-timmarsklocka) då dokumentet började överföras. Starttiden skrivs bara ut för sändjobb som angetts med inställningen Tidsbestämd sändning.

ANSLUT. FAXADRESS

Mottagarens adress.
Obs!
Om ACCESS MANAGEMENT SYSTEM KIT aktiveras när en inloggad allmän användare skriver ut en sändjobbslista, skrivs jobb som utförs av andra användare ut med "***" i kolumnen för mottagaradress. Om du vill visa informationen i kolumnen för mottagaradress, loggar du in som administratör.

ANSLUTANDE NAMN

Mottagarens ID skrivs ut.
Obs!
Om ACCESS MANAGEMENT SYSTEM KIT aktiveras när en inloggad allmän användare skriver ut en sändjobbslista, skrivs jobb som utförs av andra användare ut med "***" i kolumnen för mottagar-ID. Om du vill visa informationen i kolumnen för mottagar-ID, loggar du in som administratör.

JOBBNR.

Det fyrsiffriga nummer som automatiskt tilldelas godkända sändjobb.

KOMMUNIK. LÄGE

Överföringens typ och metod.
Överföringstyp: Skicka (S.)
Överföringsmetod: Skrivare, FTP, SMB, WebDAV, Brevlåda (MAIL BOX), I-Fax (I-FAX), E-post (E-MAIL), Fax (FAX)

SID.

Antal sidor som skickades.
Obs!
En lista över sändningar via fax, e-post, I-fax, filserver och brevlåda skrivs ut på sändjobblistan.
Om ett fält är för stort för att få plats i skärmen, skrivs bara de tecken ut som får plats i skärmen.

Skriva ut status på sändjobb

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Jobbstatus] → [Jobb].
3.
Tryck på listrutan → välj [Skicka] → tryck på [Skriv ut lista].
4.
Tryck på [Ja].
52YS-02L