Justera pekskärmens läge och vinkel

Du kan justera kontrollpanelens läge och vinkel. Justera kontrollpanelens läge och vinkel om pekskärmen inte syns tydligt.
1.
Håll kontrollpanelen med båda händerna, som i bilden nedan.
2.
Justera sakta manöverpanelens läge.
Du kan ändra vinkeln enligt nedan. Om du vrider kontrollpanelen för mycket kan hållaren gå sönder.
3.
Justera sakta kontrollpanelens vinkel.
Du kan ändra vinkeln enligt nedan. Om du vrider kontrollpanelen för mycket kan hållaren gå sönder.
52YS-013