Justering av position i sadelhäft

Om du använder sadelhäftningsläget på Booklet Finisher-W PRO eller Booklet Finisher-AC och märker att häftpositionen inte hamnar exakt mitt i häftet, kan du kompensera för felet genom att justera positionen för sadelhäftningen.
Det här läget kan ställas in om Booklet Finisher-W PRO eller Booklet Finisher-AC har monterats. (Se "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU," "Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A.")
VIKTIGT!
Om Booklet Finisher-W PRO har monterats på Booklet Finisher-AC kan du justera både häftposition och falsningens placering.
Om vare sig falsning eller häftning är i mitten av häftet justerar du placeringen av falsningspositionen och häftningspositionen i [Just. falsn.pos f. sadelhäftn.], och justerar sedan häftningspositionen och viktningspositionen i [Ändra plac. för falsn./häftn.]. Endast falsningspositionen kan justeras i [Just. falsn.pos f. sadelhäftn.], men både häftningspositionen och falsningspositionen kan justeras i [Ändra plac. för falsn./häftn.]. För information om hur du justerar falsningsplaceringen, se "Justering av sadelhäftningsvikningens placering."

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera åtgärd] → [Ändra placering för falsning/häftning].
3.
Välj det pappersformat som ska ändras → justera sadelhäftningspositionen genom att trycka på [] eller [] → tryck på [OK].
52YS-0L5