Justera åtgärd

I det här avsnittet beskrivs efterbehandlingsinställningar för kopiering och utskrift, t.ex. justering av sadelhäftningspositionen.
52YS-0L3