Prioritera hastighet/precision för dubbel häftning

Du kan ange huruvida prioritet ska ges till dubbelhäftningshastighet eller precision.
Det här läget kan ställas in när Staple Finisher-W PRO eller Booklet Finisher-W PRO har monterats. (Se "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU.")
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera åtgärd] → [Prior. hastighet/precision för dubbel stapling].
3.
Välj [Prioritera hastighet] eller [Prioritera precision] → tryck på [OK].
[Prioritera hastighet]:
Prioritet ges till dubbelhäftningshastighet. Precisionen för dubbelhäftning minskar.
[Prioritera precision]:
Prioritet ges till dubbelhäftningsprecision. Produktionshastigheten minskar.
VIKTIGT!
Funktionen [Prior. hastighet/precision för dubbel stapling] aktiveras endast vid användning av följande papper:
Pappersformat: Matningsriktningens bredd är 182 mm till 215,9 mm
Papperstyp: Tunt 1, Normalt 1 till 2, Tjockt 1, Färg 1 till 2, Återvunnet 1 till 3, Hålslaget 1 till 2
Ytvikt: 64 g/m2 till 128 g/m2
Om du väljer [Prioritera hastighet], kanske häftat utmatat papper inte justeras till följd av temperatur, luftfuktighet eller papperstypens egenskaper.
52YS-0L9