Hastighets-/precisionsprioritering för efterbehandlarens hålslagsenhet

Du kan ange huruvida prioritet ska ges till hålslagshastighet eller precision.
Det här läget kan ställas in när Staple Finisher-AC eller Booklet Finisher-AC har monterats. (Se "Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A.")
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera åtgärd] → [Växla arbetssätt för hålslag i efterbehandlare].
3.
Välj [Prioritera hastighet] eller [Prioritera precision] → tryck på [OK].
[Prioritera hastighet]:
Prioritet ges till hålslagshastighet. Precisionen för hålslagning minskar.
[Prioritera precision]:
Prioritet ges till hålslagsprecision. Produktionshastigheten minskar.
52YS-0L7