Redigera en personlig knapp/delad knapp

I det här avsnittet beskrivs hur du byter namn på och raderar de registrerade personliga knapparna/delade knapparna. Som exempel förklaras i det här avsnittet hur du byter namn på och raderar personliga knappar.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på .
3.
Tryck på [Redigera knappar].
Om du redigerar knappnamnet:
Om du tar bort en personlig knapp:
Om du redigerar knappnamnet:
Välj [Personlig] → välj den personliga knapp du vill ändra → tryck på [Ändra namn].
Redigera knappnamnet och kommentaren → tryck på [OK].
Obs!
För anvisningar om hur du anger knappnamnet och kommentaren, se "Registrera en personlig knapp/delad knapp."
Tryck på [Stäng].
Om du tar bort en personlig knapp:
Välj [Personlig] → välj den personliga knapp du vill ta bort → tryck på [Radera].
Tryck på [Ja].
Tryck på [Stäng].

Obs!
Administratören ta bort knappinformationen genom att logga in på sidan Hanteringstjänst för användarinställningsinformation från webbläsaren. (Se "Hantera användarinställningsinformation (hanteringstjänst för användarinställningsinformation).")
52YS-1F2