Avbryta ett kopieringsjobb

Avbryta ett jobb under scanning

1.
Tryck på [Avbryt] i popup-fönstret som visas när maskinen scannar.
Obs!
Du kan också avbryta scanningen genom att trycka på .

Avbryta ett jobb som kopieras/väntar på att kopieras

1.
Tryck på .
Om det finns jobb som väntar på att kopieras visas en lista med jobben.
Välj det jobb som du vill avbryta i listan → tryck på [Avbryt].
Tryck på [Forts. kopiering] för att återuppta de återstående jobben.
VIKTIGT!
Du kan inte markera och avbryta flera jobb samtidigt. Du måste markera och avbryta dem ett i taget.
När du trycker på under kopiering i läget Lagra i brevlåda (Kopiera vid lagring), görs det ingen paus i jobbet, utan jobbet avbryts.
Obs!
Om du trycker på [Avbryt] i det popup-fönster som visas när maskinen kopierar eller väntar på att kopiera, kan du avbryta det pågående jobbet eller det sista jobbet du scannade för ett original som väntar på att kopieras.

Använda skärmen Statusmonitor/Avbryt

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Jobb].
3.
Tryck på [Jobbstatus] → välj [Kopia] i listrutan.
Endast kopieringsjobb visas i listan.
Om du väljer [Skriv ut aktuell kopia helt] kan du avbryta utskriftsjobb när det aktuella utskriftsjobbet är klart.
4.
Välj det kopieringsjobb som du vill avbryta → tryck på [Avbryt].
Du måste markera och avbryta dem ett i taget.
5.
Tryck på [Ja].

Obs!
Det avbrutna jobbet visas som <NG> i skärmen Logg.
52YS-0WH