Välja telefonlinje vid sändning av ett fax

Om du har flera telefonlinjer kan du välja vilken linje som ska användas för sändning av ett fax.
1.
Tryck på → [Fax].
2.
Ange mottagaren → tryck på [Alternativ] → [Linjeval].
3.
Välj telefonlinjen → tryck på [OK] → [Stäng].
Obs!
När du använder fjärrfaxfunktionen, fastställs det antal linjer du kan välja av följande inställning:
[Antal sändningsrader] i [S.-inställningar för fjärrfax] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering) (Se "Sändningsinställningar för fjärrfax.")
4.
Tryck på [Stäng].
52YS-118