Lagra gruppadresser

Med funktionen Gruppadress kan du skapa en grupp.
Du kan registrera upp till 256 mottagare i en gruppadress.
1.
Tryck på → [Fax] → [Adressbok].
2.
Tryck på [Regist./redig.].
3.
Tryck på [Registrera ny mottag.].
4.
Välj [Grupp].
5.
Tryck på [Namn].
6.
Skriv ett namn för mottagaren → tryck på [OK].
Obs!
Det första tecknet i namnet används för att sortera mottagarlistan när du trycker på tangenterna, t.ex. [ABC], [DEF] och [GHI], i skärmen Adressbok. Om [Sök på namn] trycks in på skärmen Adressbok, visas en skärm för att begränsa sökningen i adressboken.
7.
Tryck på listrutan → välj en av adresslistorna 1 till 10.
Adresslistor är ett praktiskt sätt att kategorisera mottagarna.
8.
Tryck på [Lägg till från adressbok].
För att du ska kunna lagra mottagare i en gruppadress måste mottagarna först har lagrats i den adresslista som innehåller gruppadressen.
Om du väljer [Lagra i brevlåda], välj postlådan → tryck på [OK]. Du kan bara registrera en postlåda i en gruppadress.
9.
Välj mottagare → tryck på [OK].
Du kan markera en mottagare och trycka på [Detaljer] för att kontrollera den detaljerade informationen för mottagaren. Tryck på [OK] för att återgå till föregående skärm.
Du kan avmarkera en mottagare genom att markera den igen.
Instruktioner om hur du söker efter mottagare som har registrerats i adressboken finns i "Skärmen Adressbok."
Obs!
För att ta bort en mottagare, markera mottagaren → tryck på [Radera].
10.
Tryck på [OK].
Om du hanterar åtkomstnummer för en adressbok, utför steg 9 för "Lagra faxnummer."
11.
Tryck på [OK] → [Stäng].

Obs!
Om du vill lagra en gruppadress kan du bara välja mottagare som du har registrerat i samma adresslista.
52YS-10H