Kontrollera detaljerad information för/ta bort en fil i en inlåda för konfidentiella fax

Kontrollera detaljerad information för en fil

1.
Tryck på → [Fax/I-fax inlåda] → [Inlåda f. konfiden. fax].
2.
Välj önska inlåda.
3.
Välj en fil att kontrollera → tryck på [Detaljer].

Ta bort en fil

1.
Tryck på → [Fax/I-fax inlåda] → [Inlåda f. konfiden. fax].
2.
Välj önska inlåda.
3.
Välj den fil som du vill ta bort → tryck på [Radera].
Obs!
Du kan avbryta ett val genom att välja filen igen.
4.
Tryck på [Ja].
52YS-19C