Ta emot filer via I-Fax

Du kan ange om mottagna I-Fax automatiskt ska skrivas ut eller lagras i minneslådan för mottagning.
1.
Tryck på → [Fax/I-fax inlåda] → [Minneslåda för mott.].
2.
Tryck på [Minneslåda för mott.].
3.
Ställ in <Minneslås för I-fax>.
[På]:
Mottagna filer lagras i inlådan för minnesmottagning.
[Av]:
Mottagna filer skrivs ut automatiskt.
Obs!
Om du har satt [Starttid för minneslås]/[Sluttid för minneslås] i [Ange fax/I-fax inlåda] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering), visas följande:
När du väljer [På] för <Minneslås för I-fax>: Sluttid för minneslåset visas.
När du väljer [Av] för <Minneslås för I-fax>: Starttid för minneslåset visas.
Om du sätter <Minneslås för I-fax> till Av kommer filer som tas emot med I-Fax-funktionen automatiskt att skrivas ut och raderas från inlådan för minnesmottagning.
4.
Tryck på [Tillbaka] upprepade gånger tills skärmen för inlådeval visas.
52YS-195