Tillbehör

1.
Booklet Trimmer-F och Two-Knife Booklet Trimmer-A
Med Booklet Trimmer-F och Two-Knife Booklet Trimmer-A beskär du den främre, övre och nedre kanten på sadelhäftade kopior så att det resulterande häftets kanter blir jämna.
2.
Booklet Finisher-W PRO
Booklet Finisher-W PRO är utrustad med följande funktioner: Sortera, Gruppera, Häfta (Hörn, Dubbelt och Sadelhäftning) och Sadelfalsning.
3.
Staple-P1
Staple-P1 kan monteras på Booklet Finisher-W PRO för sadelhäftning.
4.
Paper Folding Unit-J
Om Paper Folding Unit-J har monterats på Staple Finisher-W PRO eller Booklet Finisher-W PRO, kan papperet falsas på 5 olika sätt (Z-falsning, Mittfalsning, C-falsning, Dragspels-Z-falsning och Dubbel parallell falsning).
5.
High Capacity Stacker-H
Med High Capacity Stacker-H kan du stapla stora pappersvolymer.
6.
Perfect Binder-E
Perfect Binder-E är utrustad med följande funktioner: häftesbindning, limning, beskärning och buntning.
7.
Multi Function Professional Puncher-B
Med Multi Function Professional Puncher-B kan du slå flera typer av hål. För mer information om Multi Function Professional Puncher-B, se handboken för Multi Function Professional Puncher-B.
8.
Document Insertion Unit-N
Om Document Insertion Unit-N har monterats, kan en papperstyp som avviker från den som används för innehållet i dokumentet infogas för omslag eller ilägg.
9.
Duplex Color Image Reader Unit-M
Original som placeras i dokumentmataren matas automatiskt ett ark i taget till originalglaset inför scanningen. Du kan scanna dokument såsom böcker, tjocka original, tunna original och overheadfilm på originalglaset i Duplex Color Image Reader Unit-M.
10.
Copy Card Reader-F
Med Copy Card Reader-F kan du utföra Hantering av avdelnings-ID med hjälp av kort.
11.
Upright Control Panel-G
Upright Control Panel-G innehåller tangenter, pekskärm och indikatorer som behövs för att använda maskinen. (Se "Manöverpanelens delar och funktioner.")
12.
Multi-drawer Paper Deck-C
Om Multi-drawer Paper Deck-C har monterats, erhålls ytterligare tre papperskällor. Upp till 2000 pappersark (80 g/m2) vardera kan fyllas på i det övre, mellersta och nedre magasinet på Multi-drawer Paper Deck-C.
13.
POD Deck Lite-C
Om POD Deck Lite-C har monterats, erhålls ytterligare en papperskälla. POD Deck Lite-C rymmer högst 3500 pappersark (80 g/m2).
14.
Envelope Feeder Attachment-G
Montera Envelope Feeder Attachment-G för att ladda kuvert i POD Deck Lite-C.
15.
POD Deck Lite Attachment Kit-B
POD Deck Lite Attachment Kit-B krävs för att montera POD Deck Lite-C på maskinen.
16.
Printer Cover-H
I stället för Duplex Color Image Reader Unit-M kan du montera Printer Cover-H.
17.
Copy Tray-R
Copy Tray-R är utrustad med följande funktioner: Sortera, gruppera och rotera 90 grader.
18.
POD Deck Lite XL-A
Enheten POD Deck Lite XL-A rymmer upp till 3 500 pappersark (80 g/m2) eller 1 000 långa pappersark (80 g/m2).
19.
Stack Bypass-C
Använd Stack Bypass-C för att mata papper manuellt.
20.
Long Sheet Tray-B
Långa ark kan användas.
21.
Stack Bypass Alignment Tray-D
Stack Bypass Alignment Tray-D justerar papper som placerats på Stack Bypass-C.
22.
Envelope Feeder Attachment-F
Montera Envelope Feeder Attachment-F för att ladda kuvert i papperslådorna på den här maskinen.
23.
Tab Feeding Attachment-F
Montera Tab Feeding Attachment-F för att ladda flikpapper i papperslådorna på den här maskinen.
24.
Auto Gradation Sensor-A
Med Auto Gradation Sensor-A kan du utföra Auto toningsjustering utan att behöva använda en scanningsenhet.
25.
Förvaringslåda för glasrengöringsduk
Förvara glasrengöringsduken i den här lådan.
26.
2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A
Om 2/4 Hole Puncher Unit-A eller 4 Hole Puncher Unit-A har monterats på Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC är läget Hålslagning tillgängligt.
27.
Booklet Finisher-AC
Booklet Finisher-AC är utrustad med följande funktioner: Sortera, Gruppera, Förskjutning och Häfta (Hörn, Dubbelt och Sadelhäfta) och Sadelfalsa.
28.
Staple Cartridge-Y1
Staple Cartridge-Y1 kan monteras på Booklet Finisher-AC för sadelhäftning.
29.
Staple Cartridge-X1
Staple Cartridge-X1 kan monteras på Staple Finisher-AC eller Booklet Finisher-AC för häftning (Hörn och Dubbelt).
30.
Finisher Jogger Kit-A
Om Finisher Jogger Kit-A har monterats på Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC kan utmatat papper justeras efter pappersbredden.
31.
Staple Finisher-AC
Staple Finisher-AC är utrustad med följande funktioner: Sortera, Gruppera, Förskjutning, Häfta (Hörn och Dubbelt), Häftningsfritt (Eco) och Häfta manuellt.
32.
Long Sheet Tray-C
Fäst det här facket på utmatningssidan (vid efterbehandlaren).
33.
Staple Finisher-W PRO
Staple Finisher-W PRO är utrustad med följande funktioner: Sortera, Gruppera och Häfta (Hörn och Dubbelt).
34.
Staple-N1
Staple-N1 kan monteras på Staple Finisher-W PRO eller Booklet Finisher-W PRO för häftning (Hörn och Dubbelt).
35.
Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU
Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU är utrustad med läget Hålslagning. /Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU kan endast monteras om Staple Finisher-W PRO eller Booklet Finisher-W PRO har monterats.
36.
Booklet Trimmer-F
Med Booklet Trimmer-F beskär du framkanterna på sadelhäftade kopior så att det resulterande häftets kanter blir jämna.
37.
FINISHER BRIDGE-A
Använd FINISHER BRIDGE-A som en brygga för att ansluta Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO till DFD ADAPTER-A.
38.
DFD ADAPTER-A
Använd DFD ADAPTER-A för att ansluta externa efterbehandlare.
39.
Extern efterbehandlare
Olika typer av externa efterbehandlare kan monteras genom anslutning till DFD ADAPTER-A.
40.
Perfect Binder Continuous Kit-A
Om Perfect Binder Continuous Kit-A har monterats på Perfect Binder-E kan pappersutmatningen justeras när som helst.
52YS-03C