Delarna och deras funktioner

Det här avsnittet innehåller namn och funktioner för maskinens alla delar.
För information om tillvalsprodukter, delarna och deras funktioner, se "Tillvalsprodukter."

Yttre delar

Duplex Color Image Reader Unit-M, Upright Control Panel-G och Copy Tray-R har monterats:
1.
USB-port (maskinens framsida)
Används för att ansluta minnesenhet till maskinen via USB.
2.
Huvudströmbrytare
Sätt i läget "I" när du vill slå på strömmen. (Se "Manöverpanelens delar och funktioner.")
3.
Höger lucka på huvudenheten
Öppna luckan när du åtgärdar pappersstopp i huvudenheten. (Se "Clearing Paper Jams.")
4.
Papperslåda 1, 2, 3
Rymmer upp till 550 pappersark (80 g/m2).
5.
LAN-port
Använd en nätverkskabel för att ansluta maskinen till ett nätverk.
6.
USB-port (baksidan av huvudenheten)
Använd USB-porten för att ansluta externa hårddiskar och andra enheter till maskinen.
7.
USB-port (för anslutning till en dator)
Använd en USB-kabel för att ansluta maskinen till en dator.
8.
Brytare
Avkänner strömtoppar och strömläckage.
9.
Testknapp
Tryck på knappen för att testa kretsbrytaren.

Inre delar

Duplex Color Image Reader Unit-M, Upright Control Panel-G och Copy Tray-R har monterats.
1.
Frontlucka
Öppna luckan när du behöver åtgärda pappersstopp i fixeringstransportenheten. (Se "Clearing Paper Jams.")
2.
Fixeringstransportenhet
Dra ut fixeringstransportenheten när du behöver åtgärda pappersstopp. (Se "Clearing Paper Jams.")
3.
Lucka för tonerbyte
Öppna locket när du behöver byta ut tonerpatronen.
4.
Tonerpatron
När tonern tar slut tar du ut patronen och sätter i en ny.
5.
Tonerspillbehållare
6.
Vänster lucka på framsidan
Öppna den här luckan för att åtgärda pappersstopp eller byta tonerspillbehållaren. (Se "Clearing Paper Jams.")

Manöverpanelens delar och funktioner

1.
Bearbetnings-/dataindikator
Blinkar grönt när maskinen är i drift och lyser med fast grönt sken när mottagna data har lagrats i minnet.
2.
Felindikator
Blinkar eller lyser med fast sken när det har inträffat ett fel på maskinen. När felindikatorn blinkar bör du följa anvisningarna i pekskärmen. När felindikatorn lyser med fast sken bör du kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.
3.
Knapp för Inställningar/Registrering
Tryck för att ange inställningar/registrering.
4.
Energispartangent
Tryck här för att välja eller avbryta energisparläget/viloläget. Lyser när maskinen övergår i energisparläge/viloläge. För mer information om det automatiska viloläget, se "Knapp för huvudström och energisparläge." För mer information om läget som aktiveras efter att du tryckt på , se "Växling mellan lägen aktiveras efter tryckning på energispartangenten."
5.
Räknartangent
Tryck här för att visa det sammanlagda antalet kopior och utskrifter i pekskärmen.
6.
Sifferknappar
Tryck här för att skriva numeriska värden.
7.
Rensningstangent
Tryck här för att rensa inmatade värden eller tecken.
8.
Strömindikator
Tänds när nätströmmen är påslagen.
9.
Redigeringspenna
Använd för att bland annat skriva tecken i pekskärmen. Kontakta Canon Service om du förlorar redigeringspennan. Använd inte ett föremål med vass spets på kontrollpanelen, exempelvis en blyerts- eller kulspetspenna, i stället för redigeringspennan.
10.
Stopptangent
Tryck här för att stoppa ett pågående jobb, exempelvis ett scannings-, kopierings- eller faxjobb (endast scanning).
11.
Starttangent
Tryck här för att starta en åtgärd.
12.
Återställningstangent
Tryck här för att återställa maskinens standardinställningar.
13.
ID(Logga in/ut)-tangent
Tryck för att logga in/ut när en inloggningstjänst såsom Hantering av avdelnings-ID eller SSO-H har angetts.
14.
Pekskärm
I den här skärmen visas inställningarna för varje funktion. Åtta funktionstangenter visas som standard.
15.
Ratt för justering av ljusstyrka
Använd den här ratten för att justera ljusstyrkan i pekskärmen.
16.
Tangent för volyminställningar
Tryck för att visa skärmen för att ställa in ljudtoner.
17.
Tangent för Statusmonitor/Avbryt
Tryck här för att kontrollera status för jobben eller avbryta utskriftsjobben. Tryck även här om du vill kontrollera maskinens status, t.ex. kontrollera återstående papper.
18.
Tangent för snabbmeny
Tryck här för att hämta favoritfunktioner som har lagrats på snabbmenyn. Om du använder autentisering, kan du dessutom visa en egen snabbmeny för varje enskild användare. (Se "Snabbmeny.")
19.
Tangent för huvudmeny
Tryck för att visa huvudmenyn, t.ex. när du vill växla funktioner.

Obs!
För mer information om vilka tillbehör som kan monteras på maskinen, se "Tillvalsprodukter."
52YS-005