Tillämpa en princip

Du kan skicka en PDF som är kompatibel med Rights Management-servern. Behörigheten till den lagrade PDF:en kan redigeras med Adobe LiveCycle Rights Management ES.
VIKTIGT!
Du kan inte ställa in [Anv. princip] i kombination med följande villkor:
När krypteringsmetoden är inställd
När [Formatera PDF till PDF/A] har ställts in på ”PÅ”(Se "Formatera PDF-filer till PDF/A.")
Obs!
Adobe LiveCycle Rights Management ES eller Adobe LiveCycle Rights Management ES2 krävs för att använda [Anv. princip]. För mer information, kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.
Följande villkor måste vara uppfyllda för att använda [Anv. princip]:
Adobe LiveCycle Rights Management-servern och maskinen är anslutna via Internet eller ett intranät.
URL-adressen för Adobe LiveCycle Rights Management-servern är inställd på [Rättighetshantering - serverinställningar]. (Se "Ställa in en Rights Management-server.")

1.
Tryck på → [Scanna och skicka] → ange mottagare → tryck på knappen för filformat.
2.
Välj [PDF] → tryck på [Anv. princip].
3.
Ange användarnamnet och lösenordet → tryck på [OK].
Obs!
Beroende på vilken autentiseringsmetod du använder, kanske inte skärmen för att ange lösenord visas.
Kontakta systemansvarig om du behöver ett användarnamn och lösenord för inloggning och åtkomst till Rights Management-servern.
4.
Välj principen för att tillämpa → tryck på [OK].
Principerna som har registrerats i Adobe LiveCycle Rights Management-servern visas i listan med principer.
Obs!
Högst 64 principer kan visas.
Med den här maskinen kan endast principer som har krypterats med AES 128-bit eller AES 256-bit tillämpas.
52YS-13X