Formatera PDF-filer till PDF/A

Du kan skapa PDF-filer som är kompatibla med PDF/A-1b. Detta är lämpligt vid långvarig lagring eftersom det garanterar att visningen av PDF-filen inte ändras på olika maskiner eller i olika visningsprogram.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Generera fil].
3.
Tryck på [Formatera PDF till PDF/A].
4.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du inte vill formatera PDF-filer som PDF/A.

Obs!
Den här inställningen avaktiveras när du skickar ett fax eller I-Fax.
52YS-09X