Avbryta jobb

Avbryta ett jobb under scanning

1.
Tryck på [Avbryt] på skärmen som visas när maskinen scannar.
2.
Tryck på [Ja].
Obs!
Du kan också avbryta ett sändjobb genom att trycka på medan jobbet scannas.

Avbryta ett jobb som skickas eller väntar på att skickas

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Jobb] → [Jobbstatus].
3.
Tryck på listrutan → välj [Skicka].
4.
Välj det jobb som du vill avbryta → tryck på [Avbryt].
Obs!
Du kan inte markera och avbryta flera jobb samtidigt. Du måste markera och avbryta dem ett i taget.
5.
Tryck på [Ja].
Obs!
Det avbrutna jobbet visas som <FEL> i skärmen Logg.

Obs!
Du kan endast använda för att avbryta sändjobb som håller på att scannas.
52YS-121