Ändra zoomförhållandet

Du kan ställa in maskinen så att zoomförhållandet justeras automatiskt, eller ange zoomförhållandet manuellt.
VIKTIGT!
Om du vill använda Förinställd zoom för att utföra följande förstoringar, placerar du originalen horisontellt. Att placera originalet horisontellt innebär att placera det med långsidan i sidled. (Se "Riktning.")
A4 → A3
A5 → A3

Förinställd zoom

Du kan använd förinställda reproförhållanden (zoom) för att förstora eller förminska original av standardformat till andra standardformat.
1.
Tryck på → [Scanna och skicka].
2.
Ange mottagaren → tryck på [Alternativ] → [Reproförhållande].
3.
Välj zoomförhållande → tryck på [OK] → [Stäng].

Zooma med procentandel

Du kan förstora eller förminska original med ett godtyckligt zoomförhållande i steg om 1 %. Zoomförhållandet är detsamma både för den horisontella axeln och den vertikala.
1.
Tryck på → [Scanna och skicka].
2.
Ange mottagaren → tryck på [Alternativ] → [Reproförhållande].
3.
Använd [-] och [+] för att ange zoomförhållandet → tryck på [OK] → [Stäng].

Auto-zoom

Du kan automatiskt förstora eller förminska ett original till ett angiven pappersformat. Zoomförhållandet är detsamma både för den horisontella axeln och den vertikala.
1.
Tryck på → [Scanna och skicka].
2.
Ange mottagaren → tryck på [Alternativ] → [Reproförhållande].
3.
Tryck på [Auto] → välj originalformat → tryck på [OK].
4.
Tryck på [Stäng].

VIKTIGT!
Om du vill skicka med [Auto], ställer du in upplösningen på 300 x 300 dpi eller 600 x 600 dpi.
Det största format som du kan skicka med en upplösning på 600 x 600 dpi är A3. Bilden kan bli avklippt om den är större än detta format.
Om du väljer [Långt original] som scanningsformat kan du endast skicka dokument med ett zoomförhållande på 100 %.
Om du väljer PDF (Konturer och utjämning), PDF (Kompakt), PDF (OCR), XPS (Kompakt), XPS (OCR) eller OOXML som filformat, kan du endast skicka med zoomförhållandet [1:1 (100 %)] eller [Auto].
Obs!
Om du vill återställa förhållandet till 100 % trycker du på [1:1 (100 %)].
52YS-146