Tidsbestämd sändning

I det här läget kan du lagra ett sändjobb i minnet och skicka det vid ett senare tillfälle.
1.
Tryck på → [Scanna och skicka].
2.
Ange mottagaren → tryck på [Alternativ] → [Tidsbestämd sändning].
3.
Ange sändtiden med - (siffertangenterna).
Ange ett fyrsiffrigt tal inklusive nollor för tiden.
Exempel:
7:05 fm → 0705
11:18 em → 2318
Om du anger en tidpunkt som infaller före den aktuella tiden, skickas dokumentet samma tid nästa dag.
Obs!
Om du skriver fel kan du trycka på för att radera det du skrivit → skriva ett annat fyrsiffrigt värde.
Du kan bara avbryta tidsbestämda sändjobb från skärmen Statusmonitor/Avbryt. (Se "Avbryta jobb.")
4.
Tryck på [Stäng] → [OK].

Obs!
Du kan reservera högst 120 jobb för tidsbestämd sändning. Det kan emellertid hända att maskinen kan hantera färre sändjobb än 120, beroende på följande förhållanden:
När du skickar flera dokument samtidigt
När dokumenten som skickas är stora
När en stor mängd minne används för brevlådan och inlådan för fax/I-Fax
Antalet tidsbestämda sändjobb som du kan reservera kan också bli lägre om det finns andra jobb utan tidsbestämd sändning som bearbetas, och i samband med andra faktorer som påverkar angivna mottagare.
De tidsbestämda dokumenten raderas automatiskt från minnet när de har skickats.
Du kan kontrollera status, avbryta sändningen och ändra mottagarna till dokument för tidsbestämd sändning. (Se "Kontrollera jobbstatus""Avbryta jobb" eller "Skicka om jobb/ändra mottagare.")
52YS-149