Förhandsgranska

I det här läget kan du förhandsgranska de scannade originalen och kontrollera antalet sidor innan du skickar dokumentet.
1.
Tryck på → [Scanna och skicka].
2.
Ange mottagaren → tryck på [Alternativ] → [Förhandsgranska].
3.
Tryck på [Stäng].
4.
Tryck på .
5.
Tryck på [Starta sändning].
6.
Tryck på eller för att välja vilken sida du vill kontrollera.
Du kan trycka på [] (förminska) eller [] (förstora) för att zooma in eller ut.
Du kan trycka på , , eller för att ange vilken yta som du vill zooma in eller ut.
Du kan också ta bort scannade sidor efter behov.
Om du vill ta bort en enstaka sida:
Om du vill ta bort flera sidor i följd:
Om du vill ta bort en enstaka sida:
Tryck på [Enstaka sida] → [Radera sida].
Välj vilken sida som du vill ta bort med [-] eller [+].
Tryck på [Ja] → [Start borttag].
Om du vill ta bort flera sidor i följd:
Tryck på [Flera sidor] → [Radera sida].
Tryck på [Första sida] → tryck [-] eller [+] för att välja den första sidan i intervallet att ta bort.
Tryck på [Sista sida] → tryck [-] eller [+] för att välja den sista sidan i intervallet att ta bort.
Tryck på [Ja] → [Start borttag].
7.
Tryck på [Starta sändning].
52YS-14A