Återkalla tidigare sändjobb

Du kan återkalla de tre senaste sändningsinställningarna.
1.
Tryck på → [Scanna och skicka] → [Tidigare inställn.].
2.
Välj de inställningar du vill återkalla → tryck på [OK].
Obs!
Du kan ändra inställningarna för ett återkallat sändjobb.
Om det har lagrats flera mottagare i en logg, kan det hända att ordningen på mottagarna i listan inte överensstämmer med ordningen som de angavs i.
Om du återkallar inställningar för krypterad PDF från [Tidigare inställn.] när du loggar in med hjälp av SSO-H, kan du även återkalla och ange lagrade lösenord.

VIKTIGT!
Du kan lagra en serie mottagare, scanna eller skicka inställningar som anges innan du trycker på som en gemensam grupp av Föregående inställningar.
Du kan inte återkalla eller lagra standardläget.
Om du ställer in [Hantera åtkomstnummer för adressböcker] på 'På', kan du inte återkalla inställningar från minnet. (Se "Hantera adressboken med åtkomstnummer.")
Om du ställer in någon adresstyp på 'På' i [Begränsa ny mottagare], tas de aktuella lagrade tidigare inställningarna bort. (Se "Begränsa sändning till nya adresser.")
Obs!
De tre senaste inställningarna som lagrades i minnet tas inte bort även om du stänger av huvudströmmen.
52YS-12U