Ange en mottagare genom att ange en filserver

I det här avsnittet beskrivs hur du skickar scannade filer till en filserver i nätverket.

VIKTIGT!
I Windows Server 2003 R2/Server 2008/7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012 begränsas antalet användare och klienter som ges åtkomst. Om gränsen för användare och klienter överskrids kan du inte skicka dokument till en filserver med Windows Server 2003 R2/Server 2008/7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012.
Om du sätter [Omkopplare för språk/tangentbord Av/På] till "På", kanske inte värdnamn och mappsökväg för filservermottagaren visas korrekt och du kanske inte kan bläddra i dem. (Se "Aktivera Omkopplare för språk/tangentbord.")
Obs!
Se följande för information om hur du konfigurerar de olika serverprotokollen.
52YS-129