Registrera/redigera favoritinställningar

1.
Tryck på → [Scanna och skicka] → ange mottagare och sändinställningar som ska registreras.
2.
Tryck på [Registrera] → [Favoritinst.].
VIKTIGT!
Om du väljer [Verif.info för enhetsinlog.] för [Info. som anv. för ver. av filsänd./bläddring] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering), lagras inte ett lösenord för en filmottagaren i en favoritinställningsknapp. Mer information om inställningarna för [Info. som anv. för ver. av filsänd./bläddring] finns i "Ange verifieringsmetod för filserver."
Obs!
Du kan välja om du vill inkludera följande lösenord vid registrering av inställningar i en favoritknapp:
Ett lösenord krävs för att få åtkomst till filservern vid registrering av en filmottagare
Ett lösenord krävs för at logga in på Rights Management-servern när du genererar en PDF-fil som är kompatibel med Rights Management-servern
Om du vill återkalla den registrerade knappen utan att ange ett lösenord, inkluderar du ett lösenord vid registrering.
Om du vill ange lösenord i de inställningar som är lagrade i den registrerade knappen, för att du ofta importerar inställningar i en favoritknapp till en annan maskin och du vill förhindra användare från att utge sig för att vara andra användare, exkluderar du ett lösenord vid registrering.
3.
Bekräfta inställningarna som ska registreras → tryck på [Nästa].
4.
Välj den knapp du vill registrera → tryck på [Nästa].
5.
Tryck på [Namn].
6.
Skriv ett namn → tryck på [OK].
7.
Tryck på [Kommentar].
8.
Skriv en kommentar → tryck på [OK].
9.
Tryck på [Stäng] → [OK].
Om du vill redigera namnet eller kommentaren för den registrerade knappen, tryck på [Ändra namn] → redigera inställningarna efter behov.
Om du ställer in [Visa kommentarer] på 'På', visas de registrerade kommentarerna.
52YS-137