Registrera/redigera/ta bort favoritinställningar

Du kan ange en kombination av mottagar- och sändinställningar och registrera dem under en favoritinställningsknapp. Det finns 18 favoritinställningsknappar, som du även kan namnge och ge kommentarer. Detta är praktiskt om du vill registrera sändinställningar som du använder ofta.

Obs!
Utskriftsinställningarna i [Favoritinst.] minnet tas inte bort även om du stänger av huvudströmmen.
Om du tar bort en adress från den lokala adressboken och denna adress är kopplad till en favoritinställningsknapp, tas den även bort från inställningarna som registrerats i favoritinställningsknappen.
Du kan också registrera favoritinställningar genom att trycka på → [Registrera favoritinställningar]. Du kan även trycka på → [Redigera favoritinställningar] för att redigera namn och kommentarer.
52YS-136