Konturer och utjämning

I det här läget kan du konvertera text och linjegrafik i ett inscannat dokument till skalbara konturdata. Utjämning kan också användas på texten till konturdata för att få den att se mindre taggig ut när den visas på en PC-skärm eller i utskrift.
Om du väljer [Konturer & utjämning] som PDF-filformat sätts [Kompakt] automatiskt till "På". Du kan också ange [OCR (sökbar text)]. [Konturer & utjämning] kan inte anges separat.
För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda den här funktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
VIKTIGT!
PDF (Konturer och utjämning) är endast giltigt med följande inställningar:
Välj färg: Auto (Färg / S/V), Fullfärg, Gråskala
Upplösning: 300x300 dpi
Reproförhållande: 100% eller Auto

1.
Tryck på → [Scanna och skicka] → ange mottagare → tryck på knappen för filformat.
2.
Välj [PDF].
3.
Tryck på [OK] → [Konturer & utjämning].
Om du vill dela upp flera bilder och skicka dem som separata filer med en sida i varje fil, sätter du [Dela upp i sidor] till "På". Om du vill scanna bilderna som en gemensam fil anger du inställningen "Av".

VIKTIGT!
Långsmala original (432 mm eller längre) kan inte användas med läget Konturer och utjämning.
Om du väljer [Konturer & utjämning] kommer maskinen automatiskt att identifiera de delar av dokumentet som består av text och linjegrafik. Beroende på det scannade dokumentet kan det hända att maskinen inte kan identifiera vilka delar som är text och grafik korrekt.
Text och bakgrund i ett PDF-dokument som innehåller konturdata kan visas med dålig passning eller så kanske text och streckteckningar inte visas, beroende på vilken version av Adobe Illustrator som används för att öppna PDF-filen.
Om du väljer [Konturer & utjämning] för PDF-filformat, ändras färgläget från [Auto (färg/S&V)] och [Svartvitt] till [Auto (färg/gråton)] och [Gråskala]. Om du vill scanna dokumentet med den det färgläge du anger, ändrar du PDF-filformatet till något annat än [Konturer & utjämning] eller [Kompakt].
Om PDF (Konturer och utjämning), PDF (Kompakt) eller XPS (Kompakt) är registrerat som standardfilformat och du skickar dokument som I-Fax, kan ett meddelade visas där du uppmanas ändra filformatet. I så fall ändrar du filformatet till något annat format än PDF (Konturer och utjämning), PDF (Kompakt) eller XPS (Kompakt). För mer information om hur du registrerar/ändar standardläge, se [Ändra standardinställningar]. (Se "Ändra standardinställning för sändning.")
52YS-13K