Ändra standardinställning för sändning

Du kan ändra standardinställningar för [Scanna och skicka].

Ändra standardinställning för sändning

1.
Tryck på .
Om du vill registrera ändringar av standardinställningarna måste du ange sändinställningarna i förväg.
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Skicka] → [Gemensamma inställningar].
3.
Tryck på [Ändra standardinställningar].
4.
Tryck på [Registrera].
De aktuella sändinställningarna har angetts som standardinställningar.
5.
Tryck på [Ja].
6.
Tryck på [Stäng].

Initiera standardinställningar för sändning

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Skicka] → [Gemensamma inställningar].
3.
Tryck på [Ändra standardinställningar].
4.
Tryck på [Initiera].
5.
Tryck på [Ja].
52YS-0AS