Ange verifieringsmetod för LDAP-server

Du kan ange autentiseringsmetod för åtkomst till en LDAP-server.
Administratörsinställningar
Välj den verifieringsinformation som används för åtkomst till en LDAP-server.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Ange verifieringsmetod] → [Info. som anv. för verifier. av LDAP-server].
3.
Välj information som används för verifiering av LDAP-server.
Information om varje alternativ visas nedan:
[Enhetsinställningar]:
Använder den verifieringsinformation som har angetts i [Lagra LDAP-server]. (Se "Registrera en LDAP-server.") Ytterligare inställningar krävs inte för varje användare.
[Verif.info för enhetsinlog.]:
Använder den autentiseringsinformation som används för inloggning till maskinen. Ytterligare inställningar krävs inte för varje användare.
Den här inställningen är tillgänglig i följande situationer
Vid användning av samma verifieringsinformation för inloggning till maskinen och åtkomst till LDAP-servern
Vid användning av en inloggningstjänst som har stöd för integrerad verifiering*
* Information om huruvida den inloggningstjänst som du använder har stöd för integrerad verifiering kan du få från närmaste auktoriserade Canon-återförsäljare.
När integrerad verifiering inte är avaktiverad
[Reg. Info för varje anv.]:
Använder den autentiseringsinformation som har registrerats av varje användare av en LDAP-server. Ytterligare inställningar krävs för varje användare.
4.
Tryck på [OK].
Inställningar för varje användare
Följande inställningar krävs för att använda olika verifieringsinformation för varje användare. Varje användare måste registrera LDAP-server och verifieringsinformation för åtkomst till LDAP-servern genom att följa anvisningarna nedan.
1.
Logga in på maskinen.
2.
Tryck på → [Scanna och skicka] → → [Registrera/redigera info. för varje användare].
Obs!
Du kan registrera verifieringsinformation för varje användare från på displaybilden för grundläggande funktioner för [Scanna och skicka], displaybilden för grundläggande funktioner för [Fax], sändningsdisplaybilden för [Åtkomst lagr. filer] och sändningsdisplaybilden för Fax/I-fax inlåda.
3.
Tryck på [Verifieringsinformation för LDAP-server].
4.
Välj server för att registrera verifieringsinformation.
5.
Ange det användarnamn och lösenord som används för verifiering av LDAP-server → tryck på [OK].
52YS-23J