Säkerhet

Är säkerheten så robust som den kunde vara?

Säkerhetsinställningarna bidar till att skydda din information.

Begränsa åtkomst genom autentisering och ange säkerhetsinställningar för nätverk genom att följa de procedurer som beskrivs i den här kategorin.
Den här kategorin måste läsas av alla administratörer.
Vilka säkerhetsåtgärder är tillgängliga för maskinen?
Vad kan maskinens administratör göra?
Hantera maskinens användare
Förhindra informationsläckage
Felsökning
52YS-22U