Ange verifieringsmetod för Rights Management-server

Du kan ange verifieringsmetod för åtkomst till en Rights Management-server.
Administratörsinställningar
Välj den verifieringsinformation som används för åtkomst till en Rights Management-server.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Ange verifieringsmetod] → [Info. för ver. av Rights Managment-server].
3.
Välj information som används för verifiering av Rights Management-server.
Information om varje alternativ visas nedan:
[Enhetsinställningar]:
Använder den verifieringsinformation som har angetts i [Rättighetshantering - serverinställningar]. (Se "Ställa in en Rights Management-server.") Ytterligare inställningar krävs inte för varje användare.
[Reg. Info för varje anv.]:
Använder den autentiseringsinformation som har registrerats av varje användare av en Rights Management-server. Ytterligare inställningar krävs för varje användare.
4.
Tryck på [OK].
Inställningar för varje användare
1.
Logga in på maskinen.
2.
Tryck på → [Scanna och skicka] → → [Registrera/redigera info. för varje användare].
Obs!
Du kan registrera användarinformation från på displaybilden för grundläggande funktioner för [Scanna och skicka], sändningsdisplaybilden för [Åtkomst lagr. filer] och sändningsdisplaybilden för [Fax/I-fax inlåda].
3.
Tryck på [Verif.info. för Rights Management-server].
4.
Ange det användarnamn och lösenord som används för verifiering av Rights Management-server → tryck på [OK].
52YS-23K