Registrera mappar tilldelade via inloggningstjänst som personliga mappar

Med den här funktionen kan du registrera mappar som har tilldelats via en inloggningstjänst som personliga mappar.
VIKTIGT!
En inloggningstjänst som har städ för funktionen krävs. För mer information, kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.

Administratörsinställningar
I den här proceduren väljer du [Använd inlog.server] för att ange den personliga mappen.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Skicka] → [Gemensamma inställningar].
3.
Tryck på [Specifikationsmetod för personlig mapp].
4.
Tryck på [Använd inlog.server].
5.
Välj om du vill använda verifieringsinformation för varje användare → [OK].
Obs!
Du kan använda personliga mappar utan att ange verifieringsinformation för varje användaren när villkoren nedan är uppfyllda. I så fall avmarkerar du [Anv. verif.info för varje anv.].
Vid användning av samma verifieringsinformation för inloggning till maskinen och åtkomst till filservern
Vid användning av en inloggningstjänst som har stöd för integrerad verifiering
Information om huruvida den inloggningstjänst som du använder har stöd för integrerad autentisering kan du få från närmaste auktoriserade Canon-återförsäljare.
Allmänna användarinställningar
Följande procedur krävs för att använda verifieringsinformation för varje användare.
I det här avsnittet beskrivs hur du registrerar verifieringsinformationen för varje användare för den mapp som har tilldelats via inloggningstjänsten.
1.
Logga in på maskinen.
2.
Tryck på → [Scanna och skicka] → uppe till höger på displaybilden → [Registrera/redigera info. för varje användare].
Obs!
Du kan registrera användarinformation från på displaybilden för grundläggande funktioner för [Scanna och skicka], sändningsdisplaybilden för [Åtkomst lagr. filer] och sändningsdisplaybilden för [Fax/I-fax inlåda].
3.
Tryck på [Personlig mapp].
4.
Ange [Användarnamn] och [Lösenord].
[Användarnamn]:
Ange inloggningsanvändarnamnet för åtkomst till mappar som har tilldelats via inloggningstjänsten.
[Lösenord]:
Ange lösenordet för åtkomst till de mappar som har tilldelats via inloggningstjänsten.
Obs!
Tillgängligt protokoll är endast SMB.
Den information för den personliga mappen som hämtas från inloggningstjänsten visas i [Värdnamn] och [Mappsökväg].
5.
Tryck på [OK].
Mappar som har tilldelats via inloggningstjänsten anges som personliga mappar.
52YS-23H