Skriva ut information om installerade program

Du kan skriva ut information för MEAP-program och vissa systemprogram som en rapport.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Licens/övrigt] → [MEAP-inställningar].
3.
Tryck på [Skriv ut systeminformation].
4.
Tryck på [Ja].
Mer information om systemprogramsinformation utskriven i rapporten finns i "Systeminformation."
52YS-248