Spara en logg för tangentåtgärder

Om du sätter det här läget till "På", kan du spara en logg för de tangentåtgärder som har utförts av användare.
Genom att analysera de lagrade loggarna kan du undersöka hur maskinen har använts.
Det kan vara användbart för att lösa problem med maskinen.
Obs!
När loggen matas ut, skrivs sådan information som lösenord och PIN-koder ut som maskerade tecken. På så sätt förhindras att känslig information läcker ut externt.
För information om hur du tolkar och matar ut sparade loggar, kontakta närmaste auktoriserade Canon-återförsäljare.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Enhetshantering] → [Spara tangentanvändningslogg].
3.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du inte vill spara tangentåtgärdsloggarna.
52YS-25R