Initiera alla data/inställningar

Om det här läget utförs, raderas följande data som är lagrade i maskinen fullständigt. Åtgärden är inte nödvändig vid normal användning, men den är praktisk för att radera personlig eller konfidentiell information när du ska returnera eller kassera maskinen.
Data som är lagrade i brevlådor
Data lagrade i fax/I-Fax-inlådor (inlåda för konfidentiella fax/minneslåda för mottagning)
Information som har lagrats i adressboken
Scanningsinställningar som har lagrats för sändfunktionen
[Favoritinställningar] registrerade för funktionerna för kopiering, lagring/åtkomst till filer och sändning
MEAP-program och licensfiler
Data som har sparats i MEAP-program
Lösenordet för SMS-inloggningstjänsten (Service Management Service) för MEAP
(Om du ändrade lösenordet, återgår det till standardlösenordet.)
Information om användarverifiering som har registrerats i systemet för verifiering av lokal enhet i SSO-H (Single Sign-On H)
Dokument som inte har skickats (reserverade dokument och dokument som angetts med läget Tidsbestämd sändning)
Jobbhistorik
Inställningar för Inställningar/Registrering
Former som registrerats i läget Placera bild
Registrerade inställningar för vidarebefordring
Nyckelpar och servercertifikat registrerade i [Certifikat - inställningar] i [Enhetshantering] i [Hanteringsinställningar] (Inställningar/registrering)
VIKTIGT!
Innan du använder läget Initiera alla data/inställningar måste du se till att informationen som ska raderas är helt onödig. Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår till följd av att informationen har gått förlorad.
Om Copy Card Reader-F har monterats på maskinen och inte fungerar korrekt efter nollställningen av informationen, bör du kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.
För att förhindra att andra användare av misstag råkar radera all information på hårddisken, rekommenderas du att registrera ett systemansvarigs ID och system-PIN-kod så att bara den systemansvarige kan utföra åtgärden.
Kontrollera att det inte bearbetas några pågående jobb innan du använder läget Initiera alla data/inställningar.
Säkerhetskopiera eller exportera alla nödvändiga data innan du raderar data i maskinen. Du kan säkerhetskopiera och exportera följande data:
Data som du kan säkerhetskopiera med hjälp av fjärrgränssnittet
Brevlådeinställningar, lagrade filer i brevlådan och registrerade former för Placera bild. (För information om säkerhetskopiering av data, se "Backing Up Stored Data.")
Data som du kan exportera med hjälp av fjärrgränssnittet
(beroende på MEAP-program kanske du kan säkerhetskopiera dessa data. Mer information finns i handboken för det MEAP-program du använder.
Licensfiler till MEAP-program
(information om hur du hämtar licensfiler finns i "Managing Application Licenses.")
Information om användarverifiering som registrerats i systemet för lokal enhetsautentisering, i SSO (Single Sign-On)
(Information om hur du exporterar autentiseringsinformation finns i "Registering/Editing User Data for Local Device Authentication.")
Inställningar som kan levereras med läget Leverans av enhetsinformation
(Kan bara säkerhetskopieras om du har en annan maskin som är utrustad med läget Leverans av enhetsinformation. Det är inte nödvändigt att säkerhetskopiera dessa data om du vill använda data som redan har registrerats i den andra maskinen. För mer information om inställningar för leverans av enhetsinformation, se "Ange inställningar för leverans av enhetsinformation.")
Data som har sparats i MEAP-program
(Det kan vara möjligt att säkerhetskopiera information, beroende på MEAP-programmet.) Mer information finns i handboken för det MEAP-program du använder.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Datahantering] → [Initiera alla data/inställningar].
3.
Välj läge för borttagning → tryck på [Start].
Information om varje alternativ visas nedan:
[En gång med 0 (noll) data]:
Skriv över data en gång med nolldata (0).
[En gång med slumpdata]:
Skriv över data en gång med slumpdata.
[Slumpdata 3 gånger]:
Skriv över data tre gånger med slumpdata.
[Slumpdata 9 gånger]:
Skriv över data nio gånger med slumpdata.
[DoD-standard]:
Skriv över data tre gånger. Första gången är med ett fast värde, andra gången med ett komplement till det fasta värdet och tredje gången är med slumpdata.
Det kan ta mer än 3 timmar att initiera hårddisken.
Genom att använda läget Initiera alla data/inställningar kommer maskinen automatiskt att starta om.
Efter att maskinen startats om skrivs rapporten Initiera alla data/inställningar ut automatiskt.
VIKTIGT!
Om det finns jobb som håller på att bearbetas, avbryts de och raderas.

VIKTIGT!
Du kan inte använda maskinen medan hårddisken nollställs.
Läget Initiera alla data/inställningar raderar ingen information som har lagrats på en server eller dator från maskinen.
Obs!
För information om Initiera alla data/inställningar, se "Initialize All Data/Settings Report."
52YS-251