Justera aut. val av linje för faxsändning

Du kan ange om faxlinje ska väljas automatiskt i stället för att den linje används som är registrerad för mottagaren när ett fax skickas till mottagaren som hämtats från fjärradressboken.
Det här läget kan ställas in när fjärrfaxfunktionen är tillgänglig för användning. Information om tillvalsprodukter som krävs för att använda fjärrfaxfunktionen finns i "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Ange mottagare] → [Hämta fjärradressbok] → [Justera aut. val av linje för faxsändning].
3.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du inte vill justera faxmottagningslinje automatiskt.
52YS-0HH