Hämta fjärradressboken

Du kan ange inställningar för att visa adressboken för en annan maskin som stöder fjärrfaxfunktionen (fjärradressbok) som är öppen externt i nätverket.
Det här läget kan ställas in när fjärrfaxfunktionen är tillgänglig för användning. Information om tillvalsprodukter som krävs för att använda fjärrfaxfunktionen finns i "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."

Hämta adressböcker

Du kan ange om fjärradressboken ska användas eller inte.

Serveradress för fjärradressbok

Du kan ange IP-adress eller värdnamn för maskinen som stöder fjärrfaxfunktionen (fjärradressboksserver) med en fjärradressbok som är öppen externt.
Du kan registrera IPv4-adressen (Internet Protocol Version 4) och IPv6-adressen (Internet Protocol Version 6).

Tidsgräns för kommunikation

Om du anger en tidsgräns för kommunikation och den inställda tiden har förflutit, avbryts hämtningen av adressböcker när servern för fjärradressbok inte svarar.

Justera aut. val av linje för faxsändning

Du kan ange om faxlinje ska väljas automatiskt i stället för att den linje används som är registrerad för mottagaren när ett fax skickas till mottagaren som hämtats från fjärradressboken.
52YS-0HA