Fjärradressbok

Det här läget kan ställas in när fjärrfaxfunktionen är tillgänglig för användning. Information om tillvalsprodukter som krävs för att använda fjärrfaxfunktionen finns i "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Ange mottagare] → [Hämta fjärradressbok] → [Hämta adressbok].
3.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du inte vill hämta fjärradressboken.
52YS-0HC