Serveradress för fjärradressbok

Du kan ange IP-adressen eller värdnamnet för fjärradressboksservern med en fjärradressbok som är öppen externt. Du kan registrera IPv4-adressen (Internet Protocol Version 4) och IPv6-adressen (Internet Protocol Version 6).
Det här läget kan ställas in när fjärrfaxfunktionen är tillgänglig för användning. Information om tillvalsprodukter som krävs för att använda fjärrfaxfunktionen finns i "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Ange mottagare] → [Hämta fjärradressbok] → [Serveradress för fjärradressbok].
3.
Ange värdnamnet eller IP-adressen → tryck på [OK].
Ett värdnamn är ett namn som tilldelats en värddator som tillhandahåller tjänster i nätverket.
52YS-0HE