Ändra PDF-krypteringsnivå från Acrobat 10.0 eller motsvarande till Acrobat 9.0 eller motsvarande

Du kan välja krypteringsnivå från följande vid generering av krypterade PDF-filer:
Acrobat 3.0 eller senare/40-bitars RC4
Acrobat 6.0 eller senare/128-bitars RC4
Acrobat 7.0 eller senare/128-bitars AES
Acrobat 10.0 el motsv./256-bitars AES
Om du vill välja [Acrobat 9.0 el motsvar./256-bitars AES] i stället för [Acrobat 10.0 el motsv./256-bitars AES], kan du ändra valt alternativ genom att följa procedurerna nedan.
Standardinställning
[Acrobat 9.0 eller motsvarande] har angetts
För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda den här funktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
Obs!
Mer information om krypterade PDF-filer finns i "Kryptera PDF-filer" i "Scanna och skicka" och "Kryptera PDF-filer" i "Scanna och lagra".

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Generera fil].
3.
Tryck på [256-bitars AES-inst. för krypterad PDF].
4.
Välj [Acrobat 9.0 eller motsvarande] → tryck på [OK].
Om du väljer [Acrobat 10.0 eller motsvarande], visas [Acrobat 10.0 el motsv./256-bitars AES] vid val av krypteringsnivå.
52YS-0A0