Funktionsinställningar

I det här avsnittet beskrivs inställningarna för funktioner som Kopia, Skrivare och Fax.
Obs!
52YS-07S