Bildkvalitetsnivå med hög komprimering/begränsad färg

Om du väljer PDF (Kompakt/Färg) som filformat i Scanna och skicka eller Scanna och lagra, kan du också ange kvalitetsnivån för bilder i dokumentet.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Generera fil].
3.
Tryck på [Bildkvalitetsnivå för Begränsad färg/Kompakt].
4.
Välj kvalitetsnivå för bilder → tryck på [OK].
Information om alternativen visas nedan.
[Prioriterad datastorlek]:
Datastorleken är liten men bildkvaliteten är låg.
[Normal]:
Datastorleken och bildkvaliteten ligger mellan dem för [Prioriterad datastorlek] och [Prioritera kvalitet].
[Prioritera kvalitet]:
Datastorleken är stor men bildkvaliteten är hög.

VIKTIGT!
Den här inställningen är avaktiverad vid lagring i brevlåda och sändning till fax-/I-fax-adresser.
52YS-09J