Automatisk utmatning av papper på stackerfack

Om [Auto.utmatn. av papper i stacker vid jobbslut] har satts till På, flyttas facket automatiskt till utsidan av stackern när jobbet har slutförts. Den här funktionen är praktisk om du tar bort pappersbunten för varje jobb.
Detta läge kan ställas in om High Capacity Stacker-H har monterats. (Se "High Capacity Stacker-H.")
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Inställningar för pappersutmatning].
3.
Tryck på [Auto.utmatn. av papper i stacker vid jobbslut].
4.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du inte vill att facket ska flyttas automatiskt.
52YS-085