Utmatning med framsida upp/framsida ned med extern efterbehandlare

Du kan ange om utmatningen av papper ska göras med framsidan upp eller ned från High Capacity Stacker-H till den externa efterbehandlaren.
Detta läge kan ställas in om High Capacity Stacker-H och den externa efterbehandlaren har monterats. (Se "High Capacity Stacker-H.")
VIKTIGT!
Inställningarna för imagePRESS Server prioriteras i det här läget.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Inställningar för pappersutmatning].
3.
Tryck på [Utm. framsida upp/ned med extern efterbeh.].
4.
Välj [Framsida upp] eller [Framsida ned] → tryck på [OK].
Information om alternativen visas nedan.
[Framsida upp]:
Utskrivna ark matas alltid ut med framsidan upp.
[Framsida ned]:
Utskrivna ark matas alltid ut med framsidan ned.
52YS-08J