Bildriktning vid utmatning med extern efterbehandlare

Du kan ändra bildriktning för utmatade papper från High Capacity Stacker-H till den externa efterbehandlaren.
Detta läge kan ställas in om High Capacity Stacker-H och den externa efterbehandlaren har monterats. (Se "High Capacity Stacker-H.")
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Inställningar för pappersutmatning].
3.
Tryck på [Bildorient. vid utm. med ext. efterbehandlare].
4.
Välj [Rotera inte] eller [Rotera 180 grader] → tryck på [OK].
Information om alternativen visas nedan.
[Rotera inte]:
Papperet matas ut med den övre kanten av papperet mot papperslådans baksida.
[Rotera 180 grader]:
Papperet matas ut med den övre kanten av papperet mot papperslådans framsida.
52YS-08K