Ange det maximala antalet ark som ska laddas i stackern

Du kan ange det maximala antalet ark som ska laddas i stackern.
Detta läge kan ställas in om High Capacity Stacker-H har monterats. (Se "High Capacity Stacker-H.")
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Inställningar för pappersutmatning].
3.
Tryck på [Ange max. antal ark att fylla på i stapl.enh.].
4.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du inte vill ange det maximala antalet ark som ska laddas i stackern.
5.
Tryck på [-] eller [+] för att ange det maximala antalet ark som ska laddas i stackern → [OK].

Obs!
Du kan ange upp till 3000 ark.
Om antalet ark sätts till ett värde som ligger nära laddgränsen kan utskriften avbrytas innan den gräns du angett nåtts pga. av pappersrelaterade problem, som skrynklat papper eller papperstjockleken.
52YS-084