Normal/omvänd utmatningsordning med extern efterbehandlare

Du kan ändra utmatningsordningen för papper från High Capacity Stacker-H till den externa efterbehandlaren.
Detta läge kan ställas in om High Capacity Stacker-H och den externa efterbehandlaren har monterats. (Se "High Capacity Stacker-H.")
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Inställningar för pappersutmatning].
3.
Tryck på [Normal/omv. utm.ordning med ext. efterbeh.].
4.
Välj [Normal ordning] eller [Omvänd ordning] → tryck på [OK].
Information om alternativen visas nedan.
[Normal ordning]:
Papperet matas ut från och med den första sidan.
[Omvänd ordning]:
Papperet matas ut från och med den sista sidan.
52YS-08H