Välja utmatningsfack

Du kan tilldela vilket utmatningsfack som ska användas för specifika funktioner.
Vilka utmatningsfack som avses med fack A, B eller C varierar beroende på vilka tillvalsprodukter som monterats på maskinen.
Det här läget kan ställas in om någon av följande tillvalsprodukter har monterats. (Se "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU," "Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A,""High Capacity Stacker-H.")
Monterade tillvalsprodukter
Standardinställning
Fack A/B/C
Staple Finisher-W PRO
Fack A: 1 Kopia, 1 Åtk. lagrade filer, 1 Skrivare, 1 Mottagning, 1 Övriga
Fack B: 2 Kopia, 2 Åtk. lagrade filer, 2 Skrivare, 2 Mottagning, 2 Övriga
Booklet Finisher-W PRO
Fack A: 1 Kopia, 1 Åtk. lagrade filer, 1 Skrivare, 1 Mottagning, 1 Övriga
Fack B: 2 Kopia, 2 Åtk. lagrade filer, 2 Skrivare, 2 Mottagning, 2 Övriga
Staple Finisher-W PRO + High Capacity Stacker-H
Fack A: 1 Kopia, 1 Åtk. lagrade filer, 1 Skrivare, 2 Mottagning, 2 Övriga
Fack B: 2 Kopia, 2 Åtk. lagrade filer, 2 Skrivare, 3 Mottagning, 3 Övriga
Fack C: 1 Mottagning, 1 Övriga
Booklet Finisher-W PRO + High Capacity Stacker-H
Fack A: 1 Kopia, 1 Åtk. lagrade filer, 1 Skrivare, 2 Mottagning, 2 Övriga
Fack B: 2 Kopia, 2 Åtk. lagrade filer, 2 Skrivare, 3 Mottagning, 3 Övriga
Fack C: 1 Mottagning, 1 Övriga
Staple Finisher-AC
Fack A: 1 Mottagning, 1 Övriga
Fack B: 1 Kopia, 1 Åtk. lagrade filer, 1 Skrivare
Fack C: 2 Kopia, 2 Åtk. lagrade filer, 2 Skrivare
Booklet Finisher-AC
Fack A: 1 Mottagning, 1 Övriga
Fack B: 1 Kopia, 1 Åtk. lagrade filer, 1 Skrivare
Fack C: 2 Kopia, 2 Åtk. lagrade filer, 2 Skrivare
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Inställningar för pappersutmatning].
3.
Tryck på [Utmatningsfack - inställningar].
4.
Ange inställningar för utmatning och prioritet för fack A/B/C → tryck på [OK].
[Övriga] används för att ställa in prioriteten för rapportutskrifter.
Om du vill använda ett utmatningsfack för en enda funktion markerar du bara den funktionen.

VIKTIGT!
Om det utmatade papperet i vissa fack når höjdmarkeringen, används automatiskt ett annat fack som angetts till samma funktion. Du bör emellertid bara ange ett enda fack till I-Fax-dokument, så att du lätt kan hitta dem.
Obs!
Du kan tilldela ett utmatningsfack för flera funktioner.
Prioriteringsordningen för utmatningsdestinationerna avgörs av hur de valda utmatningsfacken är sorterade. Prioriteten visas som 1 respektive 2.
52YS-083