Ange automatiskt val av papperslåda baserat på färg

Du kan ange inställningarna [Färg] eller [S&V] för varje papperskälla för att välja papperskälla automatiskt i enlighet med valt färgläge vid kopiering.
Om du registrerar papperstyp för varje papperskälla i förväg, kan papperstyp väljas i enlighet med färgläget. För mer information om hur du registrerar papperstyp för varje papperskälla, se "Registrera pappersformat och -typ för en papperskälla."
VIKTIGT!
Den här funktionen är endast giltig vid användning av funktionen Kopiera.
Obs!
Om du vill använda funktionen, anger du [Beakta färg] för [Kopiera] till 'På' i [På/av för automatiskt papperslådval] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/registrering). (Se "Aktivera automatiskt val av papperslåda.")

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Inställningar för pappersmatning].
3.
Tryck på [Automatiskt val av pprslåda baserat på färg].
4.
Välj [Färg] eller [S&V] för varje papperskälla → tryck på [OK].
[Färg]:
Papperskällor med inställningen [Färg] används om du väljer [Auto (färg/S&V)], [Fullfärg], [Enfärg] eller [Två färger] i [Välj färg] vid kopiering.
[S&V]:
Papperskällor med inställningen [S&V] används om du väljer [S&V] i [Välj färg] vid kopiering.
Varje knapp representerar följande papperskällor:
POD Deck Lite-C, Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D och Long Sheet Tray-B har monterats.
: Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D och Long Sheet Tray-B
: Övre papperslåda
: Mellanpapperslåda
: Nedre papperslåda
: POD Deck Lite-C
Tillbehöret Multi-drawer Paper Deck-C har monterats.
: Övre papperslåda
: Mellanpapperslåda
: Nedre papperslåda
: Övre pappersmagasin för Multi-drawer Paper Deck-C
: Mellanpappersmagasin för Multi-drawer Paper Deck-C
: Nedre pappersmagasin för Multi-drawer Paper Deck-C
POD Deck Lite XL-A, Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D och Long Sheet Tray-B har monterats.
: Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D och Long Sheet Tray-B
: Övre papperslåda
: Mellanpapperslåda
: Nedre papperslåda
: POD Deck Lite XL-A
Obs!
I följande fall väljs den papperskälla som är inställd för [Färg] automatiskt, oavsett vilket färgläge som anges vid kopiering.
När läget Sammanfoga jobb-block har angetts
När både läget Olika originalformat och Bygg jobb har angetts
52YS-07Y