Aktivering av automatiskt byte för Insertion Unit

Du kan ange huruvida automatiskt byte för Insertion Unit ska aktiveras när Document Insertion Unit-N har monterats. (Se "Document Insertion Unit-N.")
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Inställningar för pappersmatning].
3.
Tryck på [Växla autom. papperskälla för iläggsenhet].
4.
Välj [På].
Välj [Av] om du inte vill aktivera automatiskt byte.
52YS-081