Aktivera Tidsgräns för pausade jobb

Du kan ange hur länge ett jobb ska pausas när det angivna papperet inte finns tillgängligt när jobbet initieras. När tidsgränsen har uppnåtts bearbetas nästa jobb automatiskt.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Inställningar för pappersmatning].
3.
Tryck på [Tidsgräns för pausat jobb].
4.
Välj [På].
Välj [Av] om du inte vill aktivera tidsgränsen.
5.
Tryck på [-] eller [+] om du vill ange tidsgränsen för pausade jobb och bearbeta nästa jobb automatiskt → tryck på [OK].

Obs!
Om ett jobb pausas på grund av att papperet tar slut mitt i jobbet, påbörjas inte nästa jobb efter att angiven paustid har förflutit.
52YS-080