Skriva ut rapporter med tvåsidig utskrift

Du kan ange att rapporter ska skrivas ut på båda sidorna, t.ex. en sändrapport och kommunikationsaktivitetsrapport.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Utskriftsinställningar].
3.
Tryck på [2-sidig utskrift] → [Standardinställningar för utmatningsrapport].
4.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du inte vill använda tvåsidig utskrift.
52YS-08X